NL EN
news-2022-04-13-015533_2022_04_13_015533.jpg

De toekomst van Feyenoord zit in het veilig stellen van de Kuip

PERSBERICHT 13/04 • 2022   •   Recent onderzoek heeft aangetoond dat het volledige programma van eisen van Feyenoord City te ambitieus is en zich dus ook niet makkelijk laat financieren met vernieuwbouwvarianten. De door de tand des tijds dagelijks verslechterende situatie bij het Feijenoord stadion is ondertussen zo precair dat een noodplan onontbeerlijk is om van de uitzonderlijke schuldenlast af te komen.

DMK heeft in het onderzoek van Feyenoord vanaf dag 1 aangegeven dat er een gefaseerde oplossing nodig is waarin het op orde krijgen van het Eigen vermogen van het Stadion de eerste uitdaging is. Helaas houdt het recent uitgevoerde onderzoek strak vast aan het niet haalbare doel.

Wij hebben dan ook besloten om geen medewerking te geven bij doorgaan met specifiek de Feyenoord City business case en bijbehorende dure en complexe financieringsmodel. Wel hebben we de afgelopen weken gebruikt om met de gemeente stappen te maken die antwoord geven op de gebiedsontwikkeling rondom de Kuip. We zijn de gemeente zeer erkentelijk voor de intensieve samenwerking hierin.

DMK heeft een oplossing gemaakt, op basis van een complete modernisatie en uitbreiding van De Kuip met een realistisch en prima financierbaar eisenpakket naar hetgeen nodig is voor de exploitatie van de BVO Feyenoord en deze sterk zal verbeteren. Daarnaast voegen wij nog een positief bijdragend onderwijsprogramma toe, te weten een Datacampus van de Erasmus Universiteit (en onderwijspiramide) gecombineerd met onderzoek en praktijk van gerenommeerde ICT bedrijven als aanjager van de gebiedsontwikkeling.

Het ontwerp van DMK is berekend op een latere uitbreiding tot een volledig Programma van Eisen.
In de afgelopen weken hebben wij naar volle tevredenheid samengewerkt met de gemeente met betrekking tot de uitwerking van ons gefaseerde groeimodel van de modernisatie en uitbreiding van De Kuip.

West 8 heeft namens ons in een aantal intensieve sessies samengewerkt met de gemeente projectmanagers, stedenbouwkundige en vervoersdeskundige om een mobiliteitsplan te maken waarbij de huidige Kuip gefaseerd groeit naar 63.000 stoelen. Ook is aangetoond dat de gemeentelijke ambitie voor een groot aantal woningen prima haalbaar is.

De validatie van de kostenopstelling van ons solide plan door Drees en Sommer bevestigt de bouwprijs 213 mio (prijspeil 2022) en is daarmee prima financierbaar. De Kwaliteit en uitvoerbaarheid van ons plan is het zelfde niveau als de nieuwbouw. Ook bevestigen zij de door ons opgegeven bouwtijd van 2,5 jaar in samenhang met het nieuwe mobiliteitsplan als realistisch. Wij danken Drees en Sommer voor het toetsen van deze onderdelen.

Voor de gemeente hebben wij een stappenplan inclusief financiële onderbouwing gemaakt welke wij aan de partijen beschikbaar zullen stellen. Wij hopen dat de gemeente ruimte in de begroting wilt maken om De Kuip veilig te stellen en bieden aan gezamenlijk de financiering op te halen bij Nederlandse financiële instellingen.

Het plan van DMK is met hulp van de gemeente in enkele rondes doorontwikkeld, leidend tot een plan met een aantal ingrediënten:

  1. Vernieuwd stadion met flowspace (zachte en groene uitstraling er omheen)
  2. Gebiedsontwikkeling in de rest van Stadiondriehoek
  3. Sport mobility hub ten zuiden van Coen Moulijnweg
  4. Ruimte onder Coen Moulijnweg viaduct
  5. Coen Moulijnweg herprofilering, rekening houdend met optionele nieuwe trambaan (en aansluiting op Hub en Stadion)
  6. Overige mobiliteitsvoorzieningen

De ontwikkeling kent een stappenplan, waarbij eerst de mobilityhub wordt gerealiseerd, vervolgens op het parkeerterrein het bouwterrein voor de verbouw van het stadion komt en daarna de gebiedsontwikkeling gefaseerd wordt gerealiseerd.

Verzorgingsgebied als vertrekpunt en recente geschiedenis
De BVO Feyenoord beschikt over een van de twee beste verzorgingsgebieden van Nederland.
Feyenoord kan mede daarom bogen op een roemruchte geschiedenis waarin de volksclub naast 15 landstitels één Europa Cup 1, één wereldbeker en tot tweemaal toe de UEFA-Cup heeft weten te winnen. Ook in de omvang van het legioen en het stadion laat zich het potentieel herkennen.
Op dit moment is onze plaats in de top-2 echter in het bezit van PSV. Wij moeten die nu weer opeisen. Een normaal functionerende BVO verdient zijn geld met sponsors, supporters en media-inkomsten en ziet aan de kostenzijde salarissen spelers en overig, huisvestingslasten en verkoopkosten. Het stadion de Kuip draagt, vanwege verregaande verwaarlozing, onvoldoende bij aan de economie van de club.
De huisvesting behoeft dus dringend verbetering zodat de economie van de BVO-operatie, het selectiemanagement, de horeca exploitatie en stadioneigendom in elkaars verlengde liggen. Op die wijze ontstaat er veel meer van de noodzakelijke synergie die de laatste twee decennia voornamelijk heeft ontbroken.

Investeringen en daaruit voortvloeiende voetbaleconomie
Voor de huisvesting is het noodzakelijk een passend betaalbaar huis te laten ontstaan. Door de Kuip in het bezit te krijgen voor € 25 miljoen en te verbouwen voor € 213 miljoen krijgt Feyenoord een bij de nieuwe status passend huis dat de verdiencapaciteit op het juiste niveau brengt. We gaan uit van een totale capaciteit van 63.000 waarvan 7.000 business. De huisvestingslasten zullen nimmer boven de 14% komen en er hoeft geen omzet van de BVO verschoven te worden naar het Stadion om deze te kunnen financieren.

De datacampus heeft een eigen business model maar draagt sterk bij tot een structurele verbetering van het gezamenlijke verdienmodel van zowel stadion als BVO. Daarnaast krijgt de gewenst gebiedsontwikkeling rondom het stadion een grote impuls.

In bovengenoemde maatregelen kan Feyenoord dus een groter deel van haar voetbalexploitatie aan sportieve kwaliteit besteden. Het spelersbudget ontwikkelt zich vanuit de huidige omvang naar een niveau van € 40 tot 50 miljoen 5 jaar na opening van het stadion.

Andere Nieuwsberichten


Omvangrijk plan voor renovatie van De Kuip

LONGREAD AD 20/02 • 2023 De mannen van de De Moderne Kuip voelen dat hun moment is gekomen. Nu de nieuwbouw van Feyenoord City van de baan is, voeren zijn de lobby op voor een stevige renovatie van De Kuip. Erwin Eekelaar en Adriaan Geuze presenteren een totaalvisie; een opgeknapt... Lees verder


Drie opties stadion Feyenoord onderzocht

FEYENOORD 10/02 • 2022 Consortium DMK is uitgenodigd door Feyenoord om haar plan verder toe te lichten. Bij het beoordelen van de plannen wordt onder meer gekeken naar bouwkosten, sfeerelementen, stichtingskosten, financierbaarheid en de bijdrage aan de begroting.
Wij staan klaar... Lees verder


Eerste beelden DMK 2021

17/06 • 2021 De afgelopen 3 jaar heeft DMK gewerkt -in de luwte- aan een alternatief plan voor Feyenoord City. Met professionals die ervaring hebben in de stadion- en stadsontwikkeling heeft DMK een volwaardig plan kunnen ontwikkelen om De Kuip klaar te maken voor de... Lees verder


Minicollege over Feyenoord City, door Bram Logger | Arminiusdebat 15 Juni 2021

VIDEO 15/06 • 2021 Bram Logger geeft een minicollege over de businesscase van Feyenoord City en de enorme risico's die aan het project kleven voor de stad Rotterdam en de voetbalclub Feyenoord.Tegenstanders leggen uit bij Rijnmond: dit is waarom Feyenoord City een slecht idee is

LONGREAD RIJNMOND 14/06 • 2021 Feyenoord City. Het is een onderwerp dat tot veel emoties leidt en dat is niet vreemd. De Kuip is het mooiste stadion van Nederland en Feyenoord een club met een vurig legioen. Plannen die een grote invloed hebben op de toekomst van het stadion en de club... Lees verder


Hypercube Webinar: Feyenoord City - integrale voetbaleconomie rondom een betaald voetbalorganisatie

VIDEO 07/06 • 2021 Hypercube hield op 7 Juni 2021 een webinar over de voetbaleconomie rondom betaald voetbalorganisaties. Bij deze webinar werd dieper ingegaan op de case 'Feyenoord City'.


Paul Groenendijk reviewt Stadsmakerscongres 2020

LONGREAD ARCHINED 07/12 • 2020 Tijdens het online Stadsmakerscongres 2020 mochten de ontwerpers van Feyenoord City hun project pitchen. Architectuurkenner en Feyenoord-fan Paul Groenendijk zag hoe de wens voor een nieuw voetbalstadion, gepaard met oogkleppenbeleid en wensdenken, de ontwikkeling... Lees verder


Bedrijven bij De Kuip gaan procederen tegen het stadsbestuur

DAGBLAD010 20/11 • 2020 De gezamenlijke ondernemers in de Stadion Driehoek hebben een brief gestuurd aan wethouders Kurvers (VVD) en Van Gils (D66) met daarin hun overtuiging ‘’dat gelet op de kwaliteit van De Kuip en de aanwezige infrastructuur de gebiedsontwikkeling van Feyenoord... Lees verder


Zo ziet 'Plan B' voor de Kuip eruit

NRC 23/09 • 2020 Het is géén wedstrijd met Feyenoord City, zegt Erwin Eekelaar, de man achter ‘Plan B’: renovatie en vernieuwing van de Kuip. Maar nu Feyenoord City nog een klein jaar krijgt om financieel haalbaar te worden, blijft Eekelaars consortium DMK (De Moderne... Lees verder


Vijf vragen over Consortium DMK

LONGREAD 07/07 • 2020 Met de Raad van Commissarissen en directie van Feyenoord heeft ons consortium - in wisselende samenstelling en op de achtergrond - sinds april 2020 een aantal goede gesprekken gevoerd. Mede naar aanleiding van deze gesprekken hebben wij ons plan voor modernisering... Lees verder


Gebiedsvisie maakt het verschil in nieuw moderniseringsplan De Kuip

ARCHITECTENWEB 17/04 • 2020 Vorige week heeft een consortium een plan voor een modernisering van De Kuip gepresenteerd, als alternatief voor als het nieuwe Feyenoord-stadion aan de Maas er niet mocht komen. Behalve renovatie en uitbreiding van de Rotterdamse voetbaltempel komt het... Lees verder


DMK biedt alternatieve oplossing voor Feyenoord City

DE HAVENLOODS 10/04 • 2020 Rotterdam - Consortium DMK heeft de gemeente en Feyenoord gisteren een oplossing aangeboden mocht het nieuwe stadion (Feyenoord City) niet doorgaan. Deze oplossing voorziet in een snel en optimaal alternatief om de gemeentelijke ambities en het gewenste... Lees verder


Is renoveren van Feyenoord-stadion de Kuip toch nog een optie? 'Kans van slagen 60%'

RIJNMOND 09/04 • 2020 Mocht het plan van het nieuwe stadion niet doorgaan, dan heeft het Consortium DMK (De Moderne Kuip) alvast een alternatief geboden. ''De kans van slagen acht ik op zestig procent'', laat woordvoerder Erwin Eekelaar weten.


Een betaalbaar en snel plan voor een moderne Kuip

NRC 08/04 • 2020 Alternatief stadionplan Feyenoord • Mocht het nieuwe Feyenoord-stadion onhaalbaar zijn, dan is er een oplossing, zegt Consortium DMK: modernisering van de Kuip voor 200 miljoen euro, binnen tweeënhalf jaar. „We staan klaar als het nodig is.”


Volg ons ook op: