NL EN

Wat doet DMK binnen de stadiondriehoek?

Gebiedsontwikkeling

Binnen de stadiondriehoek wordt voorzien in de modernisering van De Kuip, de ontwikkeling van de data campus en herontwikkeling tot een hoogwaardig binnenstedelijk gebied met wonen, werken, onderwijs, hotel, restaurants en aantrekkelijke verblijfsruimte. Ook wordt voorzien in ruime parkeermogelijkheden. Een upgrade van treinstation Stadion Feijenoord tot mobiliteitshub is daarbij gewenst.

Andere vragen

Stadion

Wat omhelst DMK in het kort?

De Kuip is een internationaal voetbalicoon en belangrijk voor de historie en vooral voor de toekomst van Feyenoord. Het stadionplan van DMK heeft als doel het moderniseren van De Kuip waardoor Feyenoord meer wedstrijdinkomsten ontvangt die de club vervolgens rechtstreeks kan benutten voor een hoger spelersbudget en een beter elftal.

Met een beter elftal doet de club vaker mee voor de prijzen, speelt het ook vaker en langer in de Europese toernooien, verdient de club daardoor meer geld, ook worden spelers meer waard met hogere transferresultaten tot gevolg, enzovoort. De Moderne Kuip is daardoor de aanjager om Feyenoord sportief en financieel verder te brengen. Het is onze ambitie dat Feyenoord daardoor straks weer bij de Europese top-32 gaat horen.

Het ontwerp voorziet in een uitbreiding naar 63.000 toeschouwers met een 3e ring en nieuw dak en het toevoegen van moderne faciliteiten voor supporters en zakelijke relaties van de club. Met een investering van maximaal € 230 miljoen stijgen de inkomsten van Feyenoord zodanig dat het huidige spelersbudget bijna verdubbelt naar minimaal € 30 miljoen na ingebruikname. In de jaren erna groeit het budget voor spelers verder door.

Stadion

Hoe behoudt DMK De Kuip?

We behouden de unieke sfeer en elementen van de Kuip en voegen daar state-of-the-art faciliteiten en comfort aan toe. Dit doen we door een rondom een nieuw gebouw te realiseren met dezelfde vorm als de Kuip die verbonden wordt met het bestaande stadion. De derde ring en het nieuwe dak rusten op deze nieuwbouw. In de nieuwbouw komen faciliteiten voor supporters en businesspubliek zoals supportershome, horeca, nieuw sanitair, liften en roltrappen en andere moderne voorzieningen zonder afbreuk te doen aan de ultieme voetbalsfeer.

Gebiedsontwikkeling

Wat behelst de gebiedsontwikkeling in het kort?

De visie behelst een impuls voor Rotterdam-Zuid waar het aantrekkelijk is om te wonen, werken, leren en recreëren. Rondom De Kuip komt een grootstedelijke mix van woningen in alle prijsklassen, onderwijs, kantoren, winkels, restaurants, maatschappelijke voorzieningen en nog veel meer met aantrekkelijke openbare ruimte en verbeterde bereikbaarheid.

Een belangrijk uitgangspunt is dat we vooral functies willen toevoegen aan dit deel van de stad die er nu niet tot nauwelijks zijn. Hierbij zetten we bijvoorbeeld in op Universitaire studies, hoger onderwijs, innovatie, R&D, incubators en praktijkopleidingen met de data campus. In het verlengde daarvan voorzien we ook ruime studentenhuisvesting. Dit zorgt voor meer levendigheid en werkgelegenheid in het gebied, ook voor de huidige inwoners van het gebied.

Ook verdient het gebied een extra landmark voor de stad aan de rivier. Te denken valt aan bijvoorbeeld de derde stadsbrug of een museum.

In de gebiedsvisie is vooral rekening gehouden met de bestaande kwaliteit en infrastructuur. De modernisering van de Kuip, de herontwikkeling van de Stadiondriehoek, de data campus en de rest van het gebied hebben zijn losgekoppeld van elkaar. Hierdoor kan de ontwikkeling simpel en overzichtelijk worden uitgevoerd.

Gebiedsontwikkeling

Wat doet DMK binnen de stadiondriehoek?

Binnen de stadiondriehoek wordt voorzien in de modernisering van De Kuip, de ontwikkeling van de data campus en herontwikkeling tot een hoogwaardig binnenstedelijk gebied met wonen, werken, onderwijs, hotel, restaurants en aantrekkelijke verblijfsruimte. Ook wordt voorzien in ruime parkeermogelijkheden. Een upgrade van treinstation Stadion Feijenoord tot mobiliteitshub is daarbij gewenst.

Gebiedsontwikkeling

Wat doet DMK buiten de stadiondriehoek?

De gebiedsvisie geeft richting aan de toekomstige invulling van het ruimere gebied rondom het stadion inclusief een visie op de openbare ruimte, de verbindingen met omliggende wijken en over het spoor en de verbeterde mobiliteit voor de langere termijn met de derde stadsbrug en extra metroring. Dit gebied moet in samenwerking met een groot aantal belanghebbenden, eigenaren en marktpartijen worden ingevuld.

Gebiedsontwikkeling

Welke mogelijkheden zijn er betreft gebiedsontwikkeling buiten de stadiondriehoek?

Rotterdam heeft een substantiële woningbouwopgave waarvoor ruime mogelijkheden worden geboden, zowel aan het water als aan en over het spoor. In het gebied is ook rekening gehouden met een goede aanlanding van de derde stadsbrug en het doortrekken van de Laan op Zuid. Ook wordt het stadion nadrukkelijker verbonden met de rivier. Tenslotte wordt voorzien in mogelijkheden voor nieuwe functies voor Zuid, zoals onderwijs, innovatie, studentenhuisvesting, kunst en cultuur

Gebiedsontwikkeling

Wat heeft dit voor gevolgen voor De Veranda?

De huidige bewoners en bedrijven op de Veranda kunnen blijven. Voor de Veranda wordt ingezet op aantrekkelijkere openbare ruimte en betere verbinding met de omliggende wijken zoals de Stadiondriehoek, Laan op Zuid, Oranjeboomstraat en de Esch. De Laan op Zuid wordt doorgetrokken waardoor de Korte Stadionweg en Stadionweg van karakter gaan veranderen. Deze kruisen straks met de derde stadsburg, Olympiaweg en boulevard van de Kuip naar de Maas. In het verlengde van de Piet Smitkade is wonen aan de Maas voorzien.

Stadion

Waarom is het plan van DMK goed voor Feyenoord?

Het plan van DMK is goed voor Feyenoord omdat het optimum wordt gezocht tussen maximale inkomsten tegen acceptabele investeringen. Feyenoord krijgt met De Moderne Kuip een structurele begrotingsgroei die hoger is dan de extra stadionlasten. Hierdoor blijft er meer geld over voor het spelers. "Meer geld in benen dan stenen" dus.

Stadion

Wat zal het spelersbudget zijn bij oplevering van DMK?

Minimaal € 30 miljoen na oplevering met verdere doorgroei in de jaren erna.

Stadion

Is het plan van DMK gefaseerd? Zo ja, welke fases zijn daarbij noemenswaardig en kunnen die fases beschreven worden?

Ja het stadionplan kan gefaseerd worden uitgevoerd en – zeker door de coronacrisis – valt dit te overwegen. Grofweg onderscheiden we voor modernisering de volgende 3 fases:

  • Upgrade faciliteiten
  • Kwalitatieve modernisering met huidige capaciteit
  • Uitbreiding naar 63.000 met volledige modernisering

De inpassing van de data campus in het stadion komt daar nog als scenario bij. De herontwikkeling van de stadiondriehoek en het omliggende gebied bestaat uit een veelvoud aan deelprojecten met elk een eigen planning en doorlooptijd.

Stadion

Is DMK vergelijkbaar met nieuwbouw?

De Moderne Kuip is met 63.000 toeschouwers, zakelijke capaciteit, vierkante meters, kwaliteit en comfort vergelijkbaar met nieuwbouw. Modernisering van De Kuip bestaan voor 85% uit nieuwbouw.

Stadion

Wat is de ambitie van DMK / Feyenoord met betrekking tot Europees voetbal?

Het is de ambitie dat Feyenoord straks elk seizoen meedoen om het kampioenschap en deelnemen aan de groepsfase Champions League of minimaal knock-out fase Europa League. Dit is nodig om invulling te geven aan de Europese top-32 ambitie.

Daarnaast dient de club actief invloed uit te oefenen op een mogelijke herstructuring van de Nederlandse eredivisie en/of cross border league (bijv. BeNeLiga) om meer mediainkomsten en commerciële waarde te genereren

Stadion

Wat is de visie van DMK op de structuur van Feyenoord, waarbij er nu een losse Stadion NV, Stico, VVF en Feyenoord BVO zelf is?

De huidige structuur van Feyenoord en de gehele Feyenoord-familie is complex met versnipperd eigendom, zowel van de club als het stadion. Dit staat het succes voor Feyenoord in de weg. In onze ogen is daarom een aanzienlijke verandering in eigendom, structuur en management vereist. Eigendom van het stadion is daarin belangrijk voor het optimaal benutten van de mogelijkheden van de club. Een strakke en daadkrachtige 1Feyenoord-structuur met daaronder zowel Feyenoord, De Kuip als een investeringsvehikel van waaruit zowel in de club als stadion geïnvesteerd gaat worden.

Stadion

Voorziet DMK in het vernieuwen van de huidige zitplaatsen/hospitality?

Ja zowel de zitplaatsen als zakelijke stoelen worden vernieuwd met korte lijnen naar een diversiteit aan horeca, nieuw sanitair, supportersruimten, lounges en andere voorzieningen. Supporters en zakelijke toeschouwers worden daarnaast ondersteund met hoogwaardig netwerk, nieuwe technology en smart stadium solutions voor een nog betere stadionbeleving.

Stadion

Hoe zorgt DMK ervoor dat bezoekers langer en eerder in het stadion komen?

DMK zorgt dat alle stadionvoorwaarden voor een prettig en langer bezoek worden ingevuld. Hierbij moet gedacht worden aan korte wachttijden om binnen te komen (smart gates) en eten en drinken (order online) met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast voorziet het stadion straks in aantrekkelijke ruimtes en voorzieningen voor supporters en business publiek om voor, tijdens en na de wedstrijd langer te verblijven. Ook bieden we faciliteiten voor pre and post match/ event entertainment.

De uiteindelijke programmering op wedstrijddagen dient samen met de club. promotor en andere belanghebbenden ingevuld te worden. Een langere verblijfsduur hangt ook samen met de sportieve prestaties en resultaat van de wedstrijd.

Gebiedsontwikkeling

Hoe verhelpt DMK in het mobiliteitsprobleem van de gemeente Rotterdam?

Het stadion kenmerkt zich door een enorme piekbelasting voor en met name na afloop van de wedstrijd of evenement. Als DMK zetten we in op een combinatie van verbeterd OV, meer parkeerplaatsen dichtbij het stadion, peakshaving met pre and post match event entertainment, actieve begeleiding van mobiliteit en communicatie via smart stadium technologie.

Grote mobiliteitsinvesteringen zijn niet haalbaar voor enkel een stadion. Om als Rotterdam op een verantwoorde manier te kunnen investeren in meer en betere mobiliteitsoplossingen zetten we in op een hoogwaardig binnenstedelijk gebied dat 365 dagen per jaar in gebruik is. Door toevoegen van wonen, werken, leren en andere dagelijkse voorzieningen wordt het rendabel om extra te investeren in meer treinen, bussen, trams, langzaam verkeerroutes en andere infrastructuur die de mobiliteit verbeterd.

Beslissingen over bijvoorbeeld een derde stadsbrug en extra metrolijn dienen in een veel groter verband bekeken en beslist te worden.

Stadion

Welke (financiële) risico’s zijn er met het plan van DMK?

De financiële risico’s van het plan zijn vergelijkbaar met die van elk ander groot project in Nederland. Specifiek voor het stadion werken we met digitale systemen, een doordacht uitvoeringsplan en uitgebreid omgevingsmanagement om de risico’s tijdens de bouw te beheersen.

De (financiële) risico’s van ons plan ten opzichte van het nieuwe stadion zijn beperkter omdat gebruik wordt gemaakt van bestaande locatie en infrastructuur, er geen verwervingen, verplaatsingen en/of andere afhankelijkheden vereist zijn, niet in of aan het water, over leidingen en andere kritische infrastructuur gebouwd hoedt te worden en het stadion daarnaast een lagere investering vereist met een robuuste business case en lagere financiële risico’s.

Staat jouw vraag hier niet bij?

Stel je vraag via ons contactformulier