NL EN

Ambitie & Visie

Het gebied transformeert naar een nieuwe en vitale Rotterdamse stadswijk, waar het aantrekkelijk is om te wonen, werken, leren en recreëren met de Kuip als verbindende landmark. Samen met de grondeigenaren en zittende ondernemers wordt ingezet op het toevoegen van nieuwe functies, waarbij de komst van de data campus het gebied voorziet van een enorme impuls.  

Gebiedsontwikkeling

Stedenbouwkundige visie vormt sterke toekomstbasis

"Ooit werd de Kuip gebouwd buiten de stad, in de weilanden aan de Maas. In de loop van de jaren veranderde de omgeving van de Kuip sterk. Infrastructuur zoals het spooremplacement, de dijk, en heel veel asfalt domineren de directe omgeving. De ambiance van het Stadion werd steeds meer die van rommelige en gefragmenteerde bedrijvigheid.

Ondanks de sfeer van parkeerterreinen, hekken en beton na het plan van de Kop van Zuid en de realisatie van de Laan op Zuid is het magnetisch veld van de stad en dit deel van Zuid echter sterk veranderd. De opgetelde belofte van de plannen van Riek Bakker en de serieuze ambitie van een nieuwe stadsbrug, brengen het Stadiongebied in een stroomversnelling! Rotterdam-Zuid als groter gebied blijkt een Fenix, het stadsdeel is bezig aan een bijzondere sociaaleconomische herontwikkeling.

Het is duidelijk dat het mogelijk is in een relatief korte tijd de noodzakelijke modernisering en uitbreiding van de Kuip te realiseren.

Het Stadion zou niet alleen het voetbal en onze club nieuwe allure bieden, maar ook het landmark kunnen worden voor een nieuwe Rotterdamse wijk, vitaal en divers.

De Laan op Zuid (Stadionweg) is de ruggengraat voor deze nieuwe wijk. De nieuw stadsbrug, de Olympiawweg en de Breeweg/ Coen Moulijnweg zijn hier op aangehaakt. De Stadiondriehoek kan met een nieuw Station Zuid en een voetgangers viaduct direct worden verbonden met de wijk Hillesluis.

Het gebied rondom het Stadion blijkt een voorde hand liggend stedelijk weefsel voor een nieuwe stadswijk. Met het Stadion als verbindende schakel voor alle Rotterdammers moet deze nieuwe wijk niet een slaapstad worden maar een divers stadsdeel met wonen en werken, met educatie, voorzieningen en cultuur.

In een stratenpatroon zoals dat aan de Laan op Zuid eerder is gemaakt kunnen hier 10.000+ woningen worden gerealiseerd. Ook zou hier 300.000 m2 aan bedrijvigheid en het nieuwe werken kunnen worden gebouwd.

Dit nieuwe stadsdeel kan profiteren van een uitstekende aanhaking op het openbaar vervoer: Station Zuid op de locatie van het huidige Station Feyenoord, de tram over de Stadionweg, de Putselaan en de Nieuwe Stadsbrug kunnen er halteren.

De zeewaterkering in het centrum van het gebied zou een fietssnelweg kunnen worden naar het stadscentrum met een verbinding loodrecht over het spoor naar Hillesluis en over de Maas naar Kralingen. Net als de plannen voor Rijnhaven en Maashaven heeft dit gebied de ideale troef van hoogwaardig openbaar vervoer, de voorwaarde voor verdichting van de stad.

De auto ontsluiting van het gebied was altijd al uitmuntend, maar de ontwikkeling zou moeten worden gebaseerd op duurzaamheid en OV. Auto’s en parkeerplaatsen zouden niet langer het gebied moeten domineren maar verstandig moeten worden geïntegreerd.

De nieuwe Stadsbrug brengt Kralingen dichtbij. De Universiteit zou een datacampus in het vernieuwde stadion DMK kunnen vestigen. Studenten vestigen zich op de Zuidoever

Het voetbalstadion is ook de metafoor voor een gezonde stad met groen, en buitenruimte voor ontmoeting en ontspanning. Het stadion krijgt een nieuwe voorkant naar de Laan op Zuid/Stadionweg en naar de rivier. Met deze Stadion boulevard ontstaan een groene pleinruimte die de Kuip op zijn mooist laat stralen. Je ziet het vernieuwde stadion overhoeks over de lange en de kopse zijde.

Anders dan de chagrijnige context in de huidige situatie zal er een metamorfose plaats vinden naar een gezellige ambiance, zowel op voetbal momenten als op doordeweekse dagen. Op deze Stadionboulevard en rondom het Stadion ontstaat een groene ruimte die verbonden is met de dijk en de rivier. Het heerlijke voetbal middagje- of avond begint al hier. Supporters, individueel of met vrienden, gezinnen vinden hier een Rotterdams welkom met stalletjes, friet, worst, bier en sjaaltjes. Het voetbal van de toekomst is vriendelijk en schoon op straat. Niet langer afgetrapt en dreigend.

De voorgestelde Stadionboulevard verknoopt de Kuip letterlijk met de Laan op Zuid/Stadionweg en de rivier. De Moderne Kuip geeft het gebied een hart met allure. De kuip verbindt de Rotterdammers en staat symbool voor kracht, kameraadschap en mededogen.

Een belangrijk uitgangspunt voor DMK-benadering is het bouwen aan de toekomst met de sterke elementen die er zijn. Voor gebiedsontwikkeling in het algemeen geldt dat het maken van megaprojecten of het werken met infrastructurele- en financiële afhankelijkheden hachelijk zijn. Daarom hecht het DMK-team aan een pragmatische denklijn zonder financiële- of programmatische vastgoedescalatie. Aanpassingen aan treinrails, tramlijn of aan de primaire waterkering worden vermeden. Flexibiliteit, fasering en onafhankelijkheid van de deelprojecten maken een geloofwaardig perspectief.

De denkoefening levert een sterke en verrassende basis voor de toekomst. Het is geen geforceerd idee maar het slim wakker kussen van de locatie.”

Adriaan Geuze, West 8,
9 April 2020 

Vitale Rotterdamse stadswijk met nieuwe functies voor Zuid

 • Het gebied transformeert naar een nieuwe en vitale Rotterdamse stadswijk waar het aantrekkelijk is om te wonen, werken, leren en recreëren met de Kuip als verbindende landmark. 
 • Samen met de grondeigenaren en zittende ondernemers wordt ingezet op het toevoegen van nieuwe functies
 • De komst van de data campus voorziet het gebied  van een enorme impuls
 • We zoeken in ons plan juist de stedelijke verdichting rondom het station met verbindingen over het spoor. Lang het water ontstaat daardoor meer ruimte voor hoogwaardig wonen.  

Realisatie ambities gemeente met wonen aan de Maas

 • DMK geeft invulling aan de gemeentelijke ambities voor het gebied zoals 1) het verbeteren van de mobiliteit voor langzaam en autoverkeer 2) Het verbinden van de omliggende wijken 3) Transformatie van de publieke ruimte 4) Een nieuwe duurzame impuls voor Zuid en 5) het creëren van nieuw ontwikkelpotentieel
 • Voor de ambitie 6) icoon aan de Maas wordt ingezet om het direct verbinden van icoon De Kuip net de rivier. Daarnaast wordt geanticipeerd op de komst van een een iconische derde stadsbrug en is er ontwikkelpotentieel voor een culturele landmark aan het water.
 • De Kuip blijft in gebruik  als voetbalstadion voor Feyenoord. Volledig gemoderniseerd is het straks een verbindende landmark voor het gebied. Hiermee wordt ook de ambitie 7) nieuwe bestemming voor de Kuip ingevuld.
 • Het initiatief van DMK met grotendeels Rotterdamse en gerenommeerde partijen is uniek. Door de samenwerking met grondeigenaren, zittende bedrijven en andere initiatiefnemers wordt deze Rotterdamse aanpak versterkt. Hiermee wordt ook nadrukkelijk invulling gegeven in de ambitie 8) Succesvolle samenwerking

Stadion

Strakke 1 Feyenoord-structuur voor succes

 • De huidige structuur van de Feyenoord-familie is complex en staat het succes voor Feyenoord mede in de weg. In de ogen van DMK is daarom een aanzienlijke verandering in eigendom, structuur en management vereist.
 • Onderdeel van de visie is dan ook een strakke en daadkrachtige 1 Feyenoord-structuur met daaronder zowel Feyenoord, De Kuip als een investeringsvehikel van waaruit zowel in de club als stadion geïnvesteerd gaat worden.

Stedelijke invulling

Kwalitatieve vergelijking

De Moderne Kuip biedt een vergelijkbare stedelijke invulling en maatschappelijke baten met minder complexiteit en afhankelijkheden.

DMK Maasstadion
Grootschalige stedelijke ontwikkeling JA JA
Keuze stadionlocatie Huidige locatie Complexe Maaslocatie
Kosten en noodzaak verwerven/verplaatsen bedrijven voor stadion Beperkt HOOG
Kosten en risico's bouwen in water + landaanwinning NEE HOOG
Complexiteit mobiliteitsopgave Standaard HOOG
Woningbouwmogelijkheden Maximaal Minimaal: Stadion op mooiste locatie
Toevoeging nieuwe functies Data Campus, Oeververbinding/Brug Beperkt
Afhankelijkheden in gebiedsontwikkeling Beperkt Substantieel
Risicoprofiel Acceptabel HOOG

Voordelen Moderne Kuip

 • Stadion op huidige plek
 • Grootschalige stedelijke ontwikkeling zonder grote afhankelijkheden.
 • Invulling gewenste woningbouwopgave (4.000+ woningen in gebied)
 • Toevoeging onderwijs en innovatie rondom Data en IT
 • Aantrekkelijke openbare ruimte

Meer geld voor benen

Kwantitatieve vergelijking

De Moderne Kuip biedt een vergelijkbaar programma en bijbehorende omzet tegen de helft van de kosten. Dit geeft Feyenoord een duurzaam financieel voordeel voor een competitief spelersbudget.

DMK Maasstadion
Bouwkosten ~ € 195 miljoen ~ € 400 miljoen
Grondkosten Niet nodig € 60 miljoen + landaanwinning
Stichtingskosten ~ € 250 miljoen ~ € 510 miljoen
Gebruikersinrichting Feyenoord JA nnb
Herbestemming Kuip n.v.t. > € 64,5 miljoen
Exploitatievorm Feyenoord Huur Performance fee
Bijdrage spelersbudget Feyenoord gem. eerste 10 jaar (excl. Europese premies, transfers) € 32 - 56 miljoen € 17,5 - 28 miljoen
Concurerend spelersbudget JA NEE
Perfect Storm bij bezettingsgraad * units: 36
bezoekers:28.000
units: 58
bezoekers: 46.505

* Perfect Storm is het scenario waarbij het stadion niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen

Programma

 • 63.000 seats
 • Waarvan 10% business
 • 80 units
 • 110.000m2 volume

Bouw

 • Start 1e fase z.s.m.
 • Bouwtijd: 2,5 jaar